Eerst de glazen
Dan de borden
Gevolgd door de borden
Vervolgens de kommetjes
Erna het bestek
En tot slot de potten